Om menigheten


Sandar menighet er en av 10 menigheter i Sandefjord prosti. Menigheten har ca. 12000 medlemmer og er den største menigheten i prostiet.

 

[BILDETEKST]

Ved siden av kirken ligger menighetshuset som rommer mange av kirkens egne aktiviteter. Her er det rom for mye aktivitet og mange mennesker. I samarbeid med kommunen har vi fra 2019 drevet et omfattende renovasjonsarbeid for å bl.a gjøre bygget universelt utformet. Ved hjelp av dugnadsarbeid fra engasjerte frivillige er huset blitt et attraktivt møtested! I underetasjen er det nå tre egne rom særlig tilrettelagt for barn - disse er svært populære. Vi fornyer også peisestua og kjøkkenet slik at disse blir innbydende rom for menighetsliv og leietakere. I tillegg bygges det et eget samtalerom for samtaletilbudet 13-20. 

Menighetshuset er der hvor menighetens daglige drift pågår. Her er kontorlokalene til alle de ansatte i staben med unntak av kirketjener. Her holder også staben til Sandefjord menighet til. I 2.etasje sitter ledelsen (HR, økonomi og kirkeverge i fellesrådet). i 2.etasje er også menighetssalen - vår nyoppussede storsal med topp lydanlegg, kinoskjerm, mobil scene og sitteplass til over 100 mennesker. Integrert i menighetshuset er vakre Olavs kapell - et intimt kapell som folk gjerne velger for vigsel. Det vender ut mot gata og byen, og er en del av menighetens satsning på åpent kirkerom, stillhet og bønnesamlinger.

Vi har to barnekor som deltar på konserter og gudstjenester, arrangementer i menigheten og andre steder. De siste to årene har vi satset på en hverdagsmiddag en gang i måneden, som kalles Sandarmiddag. Dette er et lavterskeltilbud og samlingspunkt for alle generasjoner, med en overvekt av barnefamilier som deltar. Her får man servert middag og aktiviteter rett etter skole, bhg og jobb. 

Vi har et bredt samarbeid med Bugården og Sandefjord kirker innenfor flere trosopplæringstiltak.

Innen diakoni samarbeider vi mye på prostinivå, særlig innen sorgarbeidet som er nokså omfattende med flere grupper og åpne kvelder. Det diakonale arbeidet dreier seg også mye rundt samtaler/sjelesorg, nettverkssamarbeid og menighetsbyggende aktivitet.

Sandar sokn strekker seg fra byens sentrum til mer landlige omårder nordover mot E18. Dette er et populært område for familier, det er under stadig utbygging og har befolkningstilvekst.  Det er 18  barnehager, 6 barneskoler og en ungdomsskole i Sandar sokn. Det er stor deltakelse på disse tiltak knyttet til skole-kirkesamarbeidet.

Staben:
Sokneprest 100% stilling,
kapellan 100% stilling,
kateket 100% stilling,
kantor 100% stilling,
leder for trosopplæring 100% stilling,
diakon 60% stilling (fra 2020 50%. pga permisjon)
kirketjener 100% stilling,  kontorsekretær 80% stilling.

 

 

Tilbake