Voksne


Sandar menighet har en flott gruppe av voksne som engasjerer seg i menigheten. Vi prøver alltid opprettholde tiltak og arrangement som passer inn for denne gruppen i menigheten

Vi tar gjerne imot innspill på hva vi kan gjøre bedre også for de voksne i menigheten. 

Astrid Melås Sandnes

Diakon Sandar menighet

Prosjektleder for samtaletilbudet 13 - 20 i Sandefjord

Tlf: 40142111 Epost: astrid@sandefjord.kirken.no / astrid@13-20.no