Voksne


Er du voksen eller senior og lurer på hva som fins av tilbud for deg i Sandar? Her finner du oversikten. Vi utvikler for tiden tilbudene våre for voksne - kom gjerne med innspill!

Kontaktpersoner: 

Astrid Melås Sandnes - diakon og prosjektleder for samtaletilbudet 13 - 20 Sandefjord

Tlf: 40142111 Epost: astrid@sandefjord.kirken.no / astrid@13-20.no

 

Audun Haga - sokneprest

Tlf. 99280471 E-post: audun.haga@sandefjord.kirken.no