Gudstjenester


Sandar menighet tilbyr høymesse, kveldsgudstjenester og gudstjenester for små og store

 

[BILDETEKST]

Hos oss kan du komme som du er, alle er velkommen til gudstjeneste. Det er flere ulike typer gudstjenester å velge i.

Vi tilbyr høymesser, som er det som folk flest kjenner som vanlige gudstjenester. 

Vi har gudstjeneste for små og store, som er spesielt tilpasset barn og familier. Gudstjenesten er mer pedagogisk bygget opp, og vi legger vekt på at barn medvirker. I disse gudstjenestene deltar ofte et av barnekorene våre. Fløffe stikker stadig innom - en figur vi utviklet som et pedagogisk virkemiddel på Sandarmiddagene, og som er en stor panda med hodet fullt av spørsmål. Ungene elsker Fløffe, og han er også med i et barne-TV-konsept som vi laget under pandemien og som Sandar menighet vant trosopplæringsprisen for i 2020. Gudstjeneste for små og store er noen ganger knyttet opp mot trosopplæringstiltak som Tårnagent, bokutdelinger(2,4,6 år) eller Lys våken. 

Kveldsgudstjenestene er ca to ganger i semesteret. Her inviterer vi en spesiell gjest som får sette sitt preg på kvelden. Vi har til nå hatt gjester som Sunniva Gylver, Biskop Jan Otto Myrseth og Marte Michelet. Dette er livsnære samlinger hvor gjester deler av tro og liv. Disse kveldene rammer vi inn med god musikk. 

I Sandefjord vil mange døpe barnet sitt i Sandar kirke, derfor er det ofte dåp tilknyttet våre gudstjenester. 

Vi har ønsket å satse på søndagsskole, men dette har vært på vent pga pandemien. Vi vurderer fortløpende å starte opp dette eller noe tilsvarende for målgruppen. 

Tilbake