Menighetsrådet


Menighetsrådet i Sandar 2019-2023

 

[BILDETEKST]

Vi i menighetsrådet er en mangfoldig gjeng av frivillige. Vår oppgave er å jobbe sammen med staben for å gjøre menigheten vår til et godt sted å være for alle som bor i soknet, og for alle som ønsker å høre til her. Vi heier på de gode initiativene og fagutøvelsen til staben, og prøver å gjøre vårt for at menighetslivet skal ha en fin flyt. Sammen er vi dynamitt! 

Hilde Børufsen, Lundenveien, leder, tlf: 91856610, hborulfsen@gmail.com

Gudbrand Slette

Ole-Anton Bakke

Linda Karin Øyen

Anne Sollie Hem, FR representant

Sven-Arne Nilsson

Rolf Ove Øvrum

Turid Colling

Leif Klemmetsmo

Tilbake