Utleie av Sandar kirke


 

[BILDETEKST]

Her er en oversikt over priser ved leie av Sandar kirke:

Priser ved vielse i Sandar kirke eller Olavskapell:

•    Hvis dere har bostedsadresse i Sandefjord og sokner til Sandar: kr 0,- 

•    Hvis dere har bostedsadresse i Sandefjord, men ikke sokner til Sandar: kr 2 600,-

•    Hvis dere er folkeregistrert utenbys ELLER ikke er medlemmer av Den Norske Kirke: kr 7 500,- 

(Prisene inkluderer leie av Olavskapell/Sandar kirke, prest, kirketjener og organist)

Ta kontakt med menighetskontoret på tlf: 33454450 eller post@sandefjord.kirken.no for å avtale leie.

Tilbake