Utleie av Sandar menighetshus


 

[BILDETEKST]

Leieprisene er fastsatt av husstyret for menighetshuset.
Utleie av menighetshusets lokaler ble vedtatt i sak 12.03.2019.

  • Lillesal med kjøkken kr. 1000,-
  • Storesal og lillesal med kjøkken kr. 2000,-
  • Peisestuen med kjøkken kr. 500,-
  • Olavs kapell kr. 500,-

Ta kontakt med menighetskontoret på tlf: 33454450 eller post@sandefjord.kirken.no for å avtale leie.
 

Tilbake