Årsmøte


Søndag etter gudstjenesten

 

[BILDETEKST]

Årsmøte i Sandar kirke rett etter gudstjenesten søndag 9.mai.

Saker:

-Gjennomgang av årsrapporten og økonomi.

-Justering av gudstjenesteordningen.

VELKOMMEN!

Tilbake