Givertjenesten i Sandar menighet


Vil du bli fast giver?

 

[BILDETEKST]

Givertjenesten i Sandar menighet, Noe for deg?

Hvordan?

Du må fylle ut slippen og levere den i kirken eller sende den til vår postadresse: Sandar menighet, Bjerggata 56, 3210 Sandefjord.

Eller du kan sende samme informasjon via e-post til Monica.Kjosavik@sandefjord.kirken.no.

Deretter legger du inn en fast månedlig overføring i din nettbank til Sandar menighets kontonummer: 2500 24 52920  Merk betalingen «Givertjenesten».

Alle gaver over kr 500 per år og inntil kr 50 000 som er registrert med personnummer vil gi skattefradrag. All informasjon om givertjenesten behandles fortrolig.

På grunn av Covid 19 og nedstenging av samfunnet og kirken i vårsemesteret, så er pengegavene ved kirkens ofringer blitt kraftig redusert. Vi ser derfor på andre donasjoner som veldig kjærkommende.

Navn:…………………………………………

Adresse:………………………………………

Telefon:……………………… E-postadresse:……………………………….

Personnummer for skattefradrag: ……………………………………………….

Jeg ønsker å bidra med: Beløp: ................

Pr måned          Pr kvartal          Pr år

 

Skjema for nedlasting finnes her.

Tilbake