Fløffe og Hilde vinner pris


 

[BILDETEKST]

Vi har vunnet årets trosopplæringspris for arbeidet vårt med Fløffe.

Før Fløffe og Hilde havnet på skjermene rundt omkring i soknet og landet, var Fløffe en del av menighetens trosopplæringsarbeid. Men da koronaen satte en stopper for fysiske møter, tok Hilde og Jeanette grep.

Vi har først og fremst hatt et genuint ønske om å finne en formidlingsform som kommuniserer godt med barn og familier. Før covid 19 ble en realitet, ble vi drevet av et ønske om å formidle tro til barn på en gøy og fengende måte. Her ble Fløffe et viktig redskap. Etter nedstengingen av samfunnet, ønsket vi å opprettholde kontakten med barnefamiliene i menigheten. Da lagde vi de første episodene om påsken. Disse slo godt an, og vi oppdaget mulighetene for å drive trosopplæring digitalt, forteller Hilde og Jeanette.

Juryen skriver at "Dialogene mellom Hilde og Fløffe har pågått over lengre tid, og fremstår som troverdig og et gjennomarbeidet trosopplæringsarbeid."
Hilde og Jeanette har klare tanker om hva som skal til for å få til en slik satsning:

- Arbeidet har krevd en god og trygg samarbeidsrelasjon, med rom for å teste ut tanker å ideer, si hva man mener og møte hverandre med stor raushet og masse latter. 

Vi er stolte,glade og jublende. 

Fløffe er ekstra glad for at han fikk kake. 

Tilbake