Temakveld om sorg, høsten 2024


Andebu bibliotek 14. oktober og  Sandefjord bibliotek 17. oktober

 


Illustrasjon: Stina Löfgren

Temakveld: Hva gjør sorg med oss?

Andebu bibliotek 14. oktober kl.18 - 1930

Sandefjord bibliotek 17. oktober kl.18 -1930

                     

• Sorg kan være smertefullt, slitsomt og krevende.
Det kan bli mer utholdelig når man deler med noen.

• All sorg er individuell. Det kan være en hjelp å kjenne seg igjen i andre.

• Det finnes ingen fasit. Kunnskap om sorg kan hjelpe.
 

Harald Heggernes, psykiatrisk sykepleier i Sandefjord kommune; snakker om hva sorg gjør med oss. Han tar utgangspunkt i sorg etter dødsfall, men man kan oppleve sorg på samme måte ved forskjellige tap.
Lise Strandberg, diakon i Sandefjord kirke, presenterer sorggruppetilbudet i kommunen. Oppstart av nye grupper i november.
Musikalske innslag.
Arrangementet er et samarbeid mellom
Sandefjord kommune, bibliotekene i Sandefjord og Den norske kirke
Velkommen!

 

Arrangementet er et samarbeid mellom

Sandefjord kommune, bibliotekene i Sandefjord og Den norske kirke

Velkommen!

Tilbake