Kontaktinfo


Sandar menighet

Adresse: Bjerggata 56, 3210 Sandefjord - se kart
Telefon: 33  45 44 50

Kantor Sandar

Bjørg Trondsen Bang

97572590

Send e-post

Kapellan Sandar

Marta Botne

92063387

Send e-post

Sokneprest Sandar og stabsleder

John Peder Grimsmo

90071992

Send e-post

Kateket Sandar

Hilde Heitmann

99736710

Send e-post

Administrasjonssekretær

Carina Elisabeth Jørgensen

33454450

Send e-post

Kirketjener

Ian McCracken

92496857

Send e-post

Menighetspedagog Sandar

Jeanette Broager Meyer

41353693

Send e-post

Diakon Sandar

Astrid Melås Sandnes

40142111

Send e-post

Kirketjener Sandar kirke

Torbjørn Solum

91514502

Send e-post

Kirketjener Sandefjord kirke

Leonard Subrescu

40083613

Send e-post